Projekty

Program „Dostone żytko”

Śląskie pieśni okresu powstań (płyta „Dostone żytko”, 2021)
Ten program stanowi nasz zupełnie subiektywny wybór pieśni z okresu trzech powstań śląskich (1919-1921) odnalezionych w śpiewnikach. Teksty przez nas wybrane to perspektywa nie tylko powstańców, ale także, a raczej przede wszystkim, perspektywa tych, których ci pierwsi pozostawili w domach: matek, żon, sióstr, jak również całych domostw pozbawionych gospodarza. Historia bowiem dotyka każdego, bez wyjątku. Oddajemy także głos przyrodzie, dla której ludzkie starcia, bitwy, choć w skali życia człowieka ważne, nieraz będące dla niego punktem zwrotnym, stanowią jedynie drobny, zupełnie nieistotny ułamek czasu – rzeka płynie nieprzerwanie, a tytułowe „dostone [śl. dojrzałe] żytko” złoci się w słońcu czy czas pokoju, czy wojny.

Piękne, nienaruszone przez nas melodie prezentowanych tradycyjnych pieśni interpretujemy muzycznie, wyrywając z zamierzchłej historii, wzbogacając o współczesne brzmienia i nasz muzyczny pomysł.

Linki:
Ej dostone żytko się kiwie - https://www.youtube.com/watch?v=uIZr0z8XTzA
Poszli wszyscy na powstanie - https://www.youtube.com/watch?v=NiR-ZgRmCUQ

Kontakt

tel. 604 751 617

e-mail: chwilanieuwagi@o2.pl